VETENSKAPLIGT STÖD

Socialstyrelsen rekommenderar

Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som leder till bland annat sjukskrivningar, kroppsliga sjukdomar och allmänt försämrad livskvalitet.

Risken att insjukna i depression är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män. Runt 25 procent av befolkningen drabbas av ett ångestsyndrom, hos vuxna två till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

Det finns starka vetenskapliga belägg för att KBT (kognitiv beteendeterapi) är en effektiv metod för en rad problem kopplade till psykiskt lidande. I Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT som behandling vid bland annat olika ångesttillstånd, depression, stressrelaterad ohälsa, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), långvarig smärta och sömnproblem – för såväl vuxna som barn och tonåringar.

Socialstyrelsen rekommenderar

Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som leder till bland annat sjukskrivningar, kroppsliga sjukdomar och allmänt försämrad livskvalitet.

Risken att insjukna i depression är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män. Runt 25 procent av befolkningen drabbas av ett ångestsyndrom, hos vuxna två till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

Det finns starka vetenskapliga belägg för att KBT (kognitiv beteendeterapi) är en effektiv metod för en rad problem kopplade till psykiskt lidande. I Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT som behandling vid bland annat olika ångesttillstånd, depression, stressrelaterad ohälsa, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), långvarig smärta och sömnproblem – för såväl vuxna som barn och tonåringar.

Legitimation ger skydd

Endast psykoterapeuter och annan vårdpersonal med godkänd legitimation från Socialstyrelsen anses bedriva hälso- och sjukvård på ett sådant sätt att de kan granskas och ställas till svars av Inspektionen för vård och omsorg – IVO. När yrkesutövaren/behandlaren saknar legitimation ingår inte detta skydd.

Standardlängden för ett terapeutiskt samtal är 45 till 50 minuter. Det är också den längd som sammantaget får dokumenterat stöd i de vetenskapliga studier som har påvisat goda effekter av KBT.

Via fliken länkar på denna hemsida kan du söka mer information om psykisk ohälsa och vetenskaplig evidens för KBT.