Presentation

Foto: Denny Lorentzen

Katarina Hjördisdotter von Uexküll

Legitimerad psykolog, Stockholms universitet
Legitimerad psykoterapeut i KBT, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm
Handledarutbildad, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm
Grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi, Stockholms universitet
Vidareutbildning i KBT, två år, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Philadelphia
Medlem i Academy of Cognitive and Behavioral Therapy samt certifierad utövare av KBT i USA

Katarina Hjördisdotter von Uexküll

Legitimerad psykolog, Stockholms universitet
Legitimerad psykoterapeut i KBT, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm
Handledarutbildad, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm
Grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi, Stockholms universitet
Vidareutbildning i KBT, två år, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Philadelphia
Medlem i Academy of Cognitive and Behavioral Therapy samt certifierad utövare av KBT i USA
Foto: Denny Lorentzen

Psykoterapi, handledning och föreläsningar

25 års erfarenhet av psykoterapeutiska samtal inom psykiatrisk öppenvård, rehabilitering av utmattningssyndrom och kronisk smärta samt i egen praktik.

Har hållit mer än hundra föreläsningar vid främst utbildningar i KBT.

Psykoterapihandledare i KBT för enskilda och grupper.

Utbildad journalist (Journalisthögskolan), främst inriktad på samhällsfrågor och vetenskap. Har i många år har skrivit om bland annat psykologi, medicin, friskvård, samhälle och hälsa samt arbetslivets psykologi/hälsa.

Exempel på tidigare uppdragsgivare som psykolog – företag och myndigheter:

Adolf Fredriks Fysiocenter, Järfälla kommun, Kungliga Operan, Rygginstitutet AB, Sophiahemmet Rehab Center, Stockholms hamnar AB, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Stockholms tingsrätt, Stockholms universitet, Studiefrämjandet, Sverigehälsan AB, Sveriges Radio & Television, Volvo Cars.

Psykoterapi, handledning och föreläsningar

25 års erfarenhet av psykoterapeutiska samtal inom psykiatrisk öppenvård, rehabilitering av utmattningssyndrom och kronisk smärta samt i egen praktik.

Har hållit mer än hundra föreläsningar vid främst utbildningar i KBT.

Psykoterapihandledare i KBT för enskilda och grupper.

Utbildad journalist (Journalisthögskolan), främst inriktad på samhällsfrågor och vetenskap. Har i många år har skrivit om bland annat psykologi, medicin, friskvård, samhälle och hälsa samt arbetslivets psykologi/hälsa.

Exempel på tidigare uppdragsgivare som psykolog – företag och myndigheter:

Adolf Fredriks Fysiocenter, Järfälla kommun, Kungliga Operan, Rygginstitutet AB, Sophiahemmet Rehab Center, Stockholms hamnar AB, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Stockholms tingsrätt, Stockholms universitet, Studiefrämjandet, Sverigehälsan AB, Sveriges Radio & Television, Volvo Cars.

Övriga längre vidareutbildningar

Beteendeanalys och beteendeterapi, Psykologpartners
Existentiell psykoterapi, Ersta Sköndal högskola
Klinisk hypnos, Svenska föreningen för klinisk hypnos
Narrativ psykoterapi, Stockholms läns landsting
Den levande rösten, Stockholms Musikpedagogiska Institut
Mindfulness som stresshantering, Center for Mindfulness Sweden
Kurser i yoga och meditation

Kvalitetssäkring

Kontinuerlig fortbildning och handledning

Evidensbaserade psykoterapimetoder

Samarbete i nätverk med andra behandlare inom området psykisk ohälsa

Utvärderingar av varje enskild terapi

Medlem i Psykologförbundet

Kvalitetssäkring

Kontinuerlig fortbildning och handledning

Evidensbaserade psykoterapimetoder

Samarbete i nätverk med andra behandlare inom området psykisk ohälsa

Utvärderingar av varje enskild terapi

Medlem i Psykologförbundet