Välkommen till min hemsida!

Här kan du läsa om min yrkesbakgrund, mina utbildningar och hur jag arbetar som psykolog och som psykoterapeut. Jag använder mig av de metoder som beskrivs på denna sida.

Utgångpunkten är att behandlingen anpassas efter den enskilda klientens behov och problem – men stommen är alltid olika tekniker inom kognitiv beteendeterapi, KBT.

KATARINA HJÖRDISDOTTER VON UEXKÜLL

Psykologi & KBT Huvudstaden AB

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktningen KBT
Specialistkompetens i psykoterapi
Psykoterapihandledare
Föreläsare

Erbjuder psykologisk kunskap och psykoterapi till arbetsplatser, organisationer och privatpersoner.

Vänder sig bland annat till dig som:

Lider av orostankar eller ångest – och kanske kan drabbas av panikattacker.

Tycker det är ångestfyllt att exempelvis åka buss eller tunnelbana, gå i affärer eller vara ute på stan.
Plågas av osäkerhet i sociala situationer, som att prata inför grupp eller träffa andra människor.
Känner dig alltför stressad och kanske har sömnproblem.
Har besvärande ångest över ditt utseende.
Känner dig nedstämd eller deprimerad.

Lever i en eller flera konfliktfyllda relationer.

Har problem med sviktande självförtroende, med din identitet/självkänsla eller känner dig hindrad att nå dina livsmål. Kanske har du för alltför höga krav på dig själv (och plågas av din inre kritiker). Eller är rädd för att misslyckas i dina prestationer eller relationer (ibland med perfektionism som följd).

Behöver träna på att förstå och lyssna till dina egna känslor, behov och värderingar – och kanske uttrycka dem inför andra.

Vill ha hjälp med att förstå vad som är viktigt för dig och vilken väg du ska välja i livet (kan gälla studier, arbete, relationer).

Besväras av att du ofta skjuter upp sådant som du vill få gjort.

Presentation

Katarina Hjördisdotter von Uexküll

Vetenskapligt stöd

Det finns starka vetenskapliga belägg för att KBT (kognitiv beteendeterapi) är en effektiv metod för en rad problem kopplade till psykisk ohälsa. I socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT som behandling vid bland annat en rad olika ångesttillstånd, depression, stressrelaterad ohälsa, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), långvarig smärta och sömnproblem – både för vuxna, barn och tonåringar.

Vad är kbt?

KBT – Kognitiv beteendeterapi – är ett samlingsnamn för flera terapeutiska metoder, som alla ryms under samma ”KBT-paraply”. Det handlar främst om olika tekniker baserade på forskning inom kognitionspsykologi (undersöker våra tankar) och inlärningspsykologi (fokuserar på beteenden).

Terapin

Inom KBT är det viktigt att kartlägga hur våra tankar och beteenden påverkar det psykiska måendet – inte bara i stunden eller på kort sikt utan också de långsiktiga konsekvenserna. Det kan även vara betydelsefullt att försöka förstå hur problemet en gång har uppstått och vilka situationer som brukar trigga igång symtomen.

Inre scheman

Ibland har problemet eller symtomen sina rötter i en djupare personlig problematik. Det kan då vara motiverat att fördjupa det terapeutiska arbetet genom att utforska och förändra så kallade inre scheman – mer djupgående psykiska strukturer.

ACT

Här fokuserar det terapeutiska arbetet bland annat på att överväga om det är möjligt att ersätta kampen mot lidande och symtom med acceptans – vilket i sin tur kan ge lindring och fördjupad livskvalitet.

Artiklar

Här kommer det framöver att finnas artiklar och referat av artiklar om psykologi och angränsande ämnen.

Länkar

Här kan du hitta mer information om psykisk ohälsa och det vetenskapliga stödet för olika metoder.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakt mig!