Vad är KBT?

Flera metoder under samma paraply

KBT – kognitiv beteendeterapi – är ett samlingsnamn för flera terapeutiska metoder, som alla ryms under samma ”KBT-paraply”. Det handlar främst om en rad tekniker baserade på forskning inom kognitionspsykologi (undersöker våra tankar) och inlärningspsykologi (fokuserar på beteenden).

Olika terapeuter i KBT kan delvis ha olika inriktning i sitt arbete.

Tankar, känslor och beteenden

En gemensam utgångspunkt inom KBT är att psykiskt lidande eller psykisk ohälsa inte sällan orsakas av våra tankar – hur man tänker om sig själv och om det som sker i omgivningen. Minst lika stor betydelse brukar icke-hjälpsamma beteendemönster ha. Ofta uppstår en ond cirkel, där tankar/föreställningar, känslor och beteenden hakar i varandra.

Terapeuter inom KBT använder dessutom ofta kompletterande tekniker inom exempelvis ACT (Acceptance and Commitment Therapy), känslofokuserad terapi, schematerapi och mindfulness.

Tankar, känslor och beteenden

En gemensam utgångspunkt inom KBT är att psykiskt lidande eller psykisk ohälsa inte sällan orsakas av våra tankar – hur man tänker om sig själv och om det som sker i omgivningen.

Minst lika stor betydelse brukar icke-hjälpsamma beteendemönster ha. Ofta uppstår en ond cirkel, där tankar/föreställningar, känslor och beteenden hakar i varandra.

Terapeuter inom KBT använder dessutom ofta kompletterande tekniker inom exempelvis ACT (Acceptance and Commitment Therapy), känslofokuserad terapi, schematerapi och mindfulness.

Ett annat viktigt komplement är olika metoder för att identifiera sin ”inre kritiker” och öva upp en större medkänsla med sig själv (Compassion-focused Therapy).